תגיש לי Things To Know Before You Buy

In case you established this file, make sure you Observe that the fact that it has been proposed for deletion won't necessarily suggest that we don't benefit your type contribution. It only means that a single man or woman believes that there is some distinct trouble with it, like a copyright challenge.

מבחינה בטחונית המצב פה משמעותית הרבה יותר טוב מאשר בישראל. הרצח האחרון המחיש את זה.

i just wished to say thank you and sorry for the many frustrating comments i are already publishing on your own wall. Thanks for responding to them inside of a well mannered way.

החלטנו אני ואשתי שנכנס לאוסטרליה , נפעיל את הויזה ונחזר לארץ. 

לצפיה ב-'גם כדי לאפשר למשפחות שלמות להגר ולא רק לפרטים וליחידים'

I had been incorporating DOZENS of Israeli Stamps to Commons from the new months together with transfering some from your Hebew WP, i positioned all With all the template

GDPR presents a need For a lot of sides of Expert solutions, such as lawful, stability and privacy consultants and representation.

האגדה ה"מחרידה" (עמ' 84) שמספרת הסבתא לנכדתה, היא למעשה טרנספורמציה של העדות במתכונתה המוכרת, כך שתוכל להתאים הן לחוסר היכולת לספר על הזוועה והן לרצון להגן על הנכדה ולמסור לה נרטיב שלמראית עין נענה לפואטיקה של המעשייה העממית.The so termed "legend" instructed on the granddaughter by her grandmother is certainly a transformation in the testimony in its familiar sample. This is actually the only way the previous woman finds to specific both equally the failure to expose the horrorific encounter in official terms, when next the urge to shield her granddaughter by furnishing a narrative disguised as folks-tale. Her "legend" goes again on the biblical fantasy of Creation from the e-book of Genesis.

File:Whitney_Museum_PC230112.JPG has actually been stated at Commons:Deletion requests so which the Group can discuss whether or not it should be stored or not. We'd appreciate it if you may check out voice your opinion concerning this at its entry.

אדבר איתך ישר ולעניין. מקווה שתתיחס לגופו של עניין ולא תחפש לריב.

חלק מהאנשים כאן שעזבו מספרים שרצו בסך-הכל לברוח מנושאי הדת, אבל דווקא לי זה פחות מפריע...

וזה נכון גם אם רמת הבטחון האישי או הכלכלי  ברגע מסוים גרועה  בבית יותר מאשר בחו"ל.

לגבי האם ישרף העולם או לא תגיש לי אחרי שאמות- שישרף, אחרי המבול :)

GFDL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי Things To Know Before You Buy”

Leave a Reply

Gravatar